Embed

6.SINIF MATEMATİK SORULARI

6.SINIF MATEMATİK SORULARI
1-) ’si 60 eden sayı kaçtır?
A-) 24 B-) 30 C-) 120 D-) 150
2-) en küçük bileşik kesir, en büyük basit kesir ise a – b kaçtır?
A-) 5 B-) 6 C-) 7 D-) 8
3-) + = eşitliğinde x yerine hangi doğal sayı gelmeli?
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
4-) ( : ) - = ? işleminin sonucu kaçtır?
A-) B-) C-) D-)
5-) Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü,diğerinin ölçüsünün dir.Bu açılardan
büyüğünün ölçüsü kaç derecedir?
A-) 135 B-) 145 C-) 120 D-) 160
6-) Aşağıdaki şekilde MOK KML kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

0 A-) {M,K,L} B-) {K,L,O}
L
M C-) [K L] D-) {M,[K L]}
K


7-) A Yandaki ABC dik üçgeninde; BD = 18 cm, AB = 8 cm ve ABC dik
üçgeninin alanı 24 cm2 dir. Buna göre ACD üçgeninin alanı (boyalı alan)
kaç cm2 dir?
A-) 36 B-) 48 C-) 96 D-) 120

B D C
8-) m < (125:5) . eşitsizliğini sağlayan en küçük doğal sayı kaçtır?
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
9-) 176 sayısından en küçük hangi doğal sayıyı çıkaralım ki 16,18,24 sayıları ile kalansız
bölünebilsin?
A-) 32 B-) 42 C-) 52 D-) 62
10- 2,9 +
= ? işleminin sonucu kaçtır?
3,17
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
11- = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 100 B-) 75 C-) 50 D-) 25
12- : (8 – 4 : 2 + 3 . 3 ) işleminin sonucu kaçtır?
A-) B-) C-) D-)
13- Bir A doğal sayısı 5 ile bölündüğünde 3, 12 ile bölündüğünde 10 kalanını vermektedir.
Bu şartları sağlayan en küçük sayı kaçtır?
A-) 64 B-) 62 C-) 60 D-) 58
14-
A B Şekilde verilenlere göre [C-(A B)] nin eleman sayısı kaçtır?

A-) 5 B-) 6 C-) 7 D-) 8


C
15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) 0,81 hm2 = 0,0081 km2 B-) 3,4 hm = 340 dam
C-) 1 + = 2 D-) 0,0001 dam3 = 0,1 m3
16- a ve b bir basamaklı asal sayılardır.OBEB (a,b)+ OKEK (a,b) = 36 ise a . b çarpımının
değeri kaçtır?
A-) 10 B-) 15 C-) 21 D-) 35
17- Kenar uzunlukları 120 m ve 90 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin etrafına eşit
aralıklarla ağaç dikilecektir.En az kaç ağaç gereklidir?
A-) 35 B-) 28 C-) 14 D-) 7
18- Bir işçi saatte 45 bilye yapmaktadır.Günde sekiz saat çalışan bu işçi 17 günde kaç bilye
yapar?
A-) 6120 B-) 6130 C-) 6140 D-) 6100
19- = ? işleminin sonucu kaçtır?
A-) 8 B-) 6 C-) 2 D-) 3
20- İki basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 318’dir.Bu sayıların en küçüğü
en az kaç olur?
A-) 25 B-) 24 C-) 21 D-) 20
21- Biri diğerinden 250 000 Tl. daha fazla biriktiren iki kişiden birinin 5 400 000 lirası,
diğerinin 7 650 000 lirası olmuştur.Bu biriktirme kaç günde yapılmıştır?
A-) 6 B-) 7 C-) 8 D-) 9
22- Toplamları 112 olan iki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 8,kalan
4’tür.Küçük sayı kaçtır?
A-) 8 B-) 9 C-) 12 D-) 14
23- Uzunluğu 7,2 m,genişliği 3,6 m olan dikdörtgen şeklindeki bir salonun tabanı,bir kenarı
20 cm olan kare şeklindeki çini taşlarla döşenecektir.Kaç taş kullanılmıştır?
A-) 648 B-) 6480 C-) 248 D-) 6
24-
Yandaki şekilde a açısının ölçüsü kaç derecedir?

a=? A-) 970 B-) 70 C-) 830 D-) 630

25- 3,8 ar = .........dam2 Boş yere hangi sayı gelmelidir?
A-) 3,8 B-) 0,38 C-) 38 D-) 380

 

6.SINIF MATEMATİK SORULARI
1-) ’si 60 eden sayı kaçtır?
A-) 24 B-) 30 C-) 120 D-) 150
2-) en küçük bileşik kesir, en büyük basit kesir ise a – b kaçtır?
A-) 5 B-) 6 C-) 7 D-) 8
3-) + = eşitliğinde x yerine hangi doğal sayı gelmeli?
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
4-) ( : ) - = ? işleminin sonucu kaçtır?
A-) B-) C-) D-)
5-) Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü,diğerinin ölçüsünün dir.Bu açılardan
büyüğünün ölçüsü kaç derecedir?
A-) 135 B-) 145 C-) 120 D-) 160
6-) Aşağıdaki şekilde MOK KML kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

0 A-) {M,K,L} B-) {K,L,O}
L
M C-) [K L] D-) {M,[K L]}
K


7-) A Yandaki ABC dik üçgeninde; BD = 18 cm, AB = 8 cm ve ABC dik
üçgeninin alanı 24 cm2 dir. Buna göre ACD üçgeninin alanı (boyalı alan)
kaç cm2 dir?
A-) 36 B-) 48 C-) 96 D-) 120

B D C
8-) m < (125:5) . eşitsizliğini sağlayan en küçük doğal sayı kaçtır?
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
9-) 176 sayısından en küçük hangi doğal sayıyı çıkaralım ki 16,18,24 sayıları ile kalansız
bölünebilsin?
A-) 32 B-) 42 C-) 52 D-) 62
10- 2,9 +
= ? işleminin sonucu kaçtır?
3,17
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
11- = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 100 B-) 75 C-) 50 D-) 25
12- : (8 – 4 : 2 + 3 . 3 ) işleminin sonucu kaçtır?
A-) B-) C-) D-)
13- Bir A doğal sayısı 5 ile bölündüğünde 3, 12 ile bölündüğünde 10 kalanını vermektedir.
Bu şartları sağlayan en küçük sayı kaçtır?
A-) 64 B-) 62 C-) 60 D-) 58
14-
A B Şekilde verilenlere göre [C-(A B)] nin eleman sayısı kaçtır?

A-) 5 B-) 6 C-) 7 D-) 8

 

hareketli resimler                hareketli resimler     hareketli resimler

 

 

SINIF: 6. sınıf

HEDEF 1: Kütle ölçüsünü ve kütle ölçü birimlerini tanıma ve bunlar arasındaki ilişkileri belirleme.

DAVRANIŞLAR:
1) Kütle ölçerken kullanılan araçları söyleme.
2) Verilen ölçme araçları arasından belirtilen bir kütle ölçüsü aracını gösterme ve ya işaretleme.
3) Şeker, pirinç, soğan vb. Varlıkların kütle ölçerken hangi ölçü biriminin kullanıldığını söyleme.
4) Kilogram ile ölçülen çeşitli maddeler söyleme ve ya yazma.
5) Ölçü birimlerini söyleme.
6) Bir ölçme sonucu gramın as katları ve katları cinsinden söyleme.

HEDEF 2: sıvı ölçüsünü ve sıvı ölçüsü birimlerini tanıma ve bunlar arasındaki ilişkileri belirleme.
1) Süt gaz yağı, ay çiçek yağı vb. Sıvıların ölçülmesinde hangi aracın kullanıldığını söyleme.
2) Litre ile ölçülen maddeler söyleme.
3) Sıvı ölçüsü birimlerini söyleme.
4) Bir ölçme sonucunu litrenin katları ve as katları cinsinden yazma.

İÇERİK: Bilim adamları ağırlığı Dünya’ da 60 kilogram gelen bir insanın ayda 10 kilogram geldiğini bulmuşlardır. “ öğrencilere neden olabileceğini sorularak, dikkat çekme ve konuta merak uyandırmalarını sağlama. Ağırlık nedir?, kütle nedir? Sorularına cevap aranır. Kısa bir görüş yakalaması sonucunda: ağırlığın, bir cisme etki eden yerçekimim kuvveti olduğu, kütlenin ise cismi oluşturan ve cismin bulunduğu yere göre değişmeyen madde miktarı olduğunu söyleyebiliriz. Ayda yerçekimi, Dünya’ nın 1/6’sı kadardır. Kütle değişmez. Fakat ağırlık bulunduğu yerçekimin kuvvetine göre değişir. Kütle ölçüsü birimleri bilgisayar da sunulur. Öğrencilerin öğrendiklerini sözle ifade etmesi sağlanır. Sonuçta, kütle ölçülerinin onar onar büyüyüp, onar onar küçüldüğünü öğrenciler tarafından söylenmesi beklenir. Değerlendirme sorularıyla öğrenilenler pekiştirilir.
( 2. ders) “ su, süt, gaz yağı, benzin, zeytinyağı, kolonya almak istendiğinde bu sıvı maddeleri neyle ölçeriz? “ sorusu sınıfa yöneltilerek sınıfın dikkati çekilir. Litrenin sıvı ölçüsü birimi olduğun, katları ve as katları bilgisayar aracılığıyla sunulur. Öğrencilerin bunları sözle ifade etmeleri sağlanır. Değerlendirme soruları ile öğrenilenler pekiştirilir.

MALZEME: Tepegöz ve çeşitli saydamlar, bilgisayar, çeşitli ağırlık ve sıvı ölçü araçları, renkli kalem, kağıt.

DERS ÖNCESİ İŞLEME: Kullanılacak araçlar hazır bulundurulur.

DERS İŞLEME TEKNİKLERİ: Dikkat çekme, ağırlık ve sıvı ölçüsü hakkında bilgi verme, ön öğrenmelerin anımsatılması, uyarıcı malzeme olarak bilgisayarda, power- point gösterisi sunumu, öğrenilenlerin soru-cevap yöntemiyle pekiştirilmesi, değerlendirme sorularıyla hatırda tutulması ve gramın katları ve as katlarının tablo halinde renkli kalemler ile çizilmesi sağlanır.( tereyağı- ekmek çizimi)

DEĞERLENDİRME: Tepegöz ile sınıfta değerlendirme soruları gösterilir. Öğrencilerin cevaplandırılması istenir.
1) 5 gr.- 2350 mg.=.................mg işlemini yapınız.
2) Sütle dolu bir şişe, tartılınca 1,25 kg geliyor. Bu şişe
galatasaray wallpaperlari

KONU ADI :Kümelerde Birleşim, Kesişim İşlemi ve Özellikleri
HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLAR :
• Kümeleri Liste Yöntemi İle Gösterme
• Kümeleri Venn Şeması İle Gösterme
• Ortak Eleman Özelliğini Kavrama
• Kümeleri Karşılaştırma
• Alt küme Kavramından Yararlanma
• Boş ve Boş Olmayan Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemini yapma
• Farklı Elemanları Seçme
İÇERİK :

BİLGİ:İki veya daha fazla kümenin,tüm elemanlarından oluşan yeni kümeye, bu kümelerin birleşim kümesi denir.
C=AB biçiminde yazılır.
ÖRNEK:A={1,2,3} ve B={3,4} ise AB=?

BİLGİ:Hiç ortak elemanı olmayan kümelere,ayrık kümeler denir.
ÖRNEK:A={1,2} ve B={3} ise AB=

BİLGİ:Kümelerin ortak elemanları, birleşim kümesinde bir kez yazılır.
ÖRNEK:A={1,2,3,4} ve B={2,3,5} ise AB={1,2,3,4,5}

BİLGİ:Kümeler arasındaki birleşim işleminin değişme özelliği vardır.
ÖRNEK:A={1,2} ve B{2,a,b} ise AB={1,2,a,b}=BA

BİLGİ:Bir kümenin boş küme ile birleşimi ,kendisine eşittir.
Bir kümenin boş küme ile birleşimi ,kendisine eşittir
ÖRNEK:A={1,2,3} ve B={ } ise AB={1,2,3}=A =AA

BİLGİ:İki kümede bulunan aynı elemanlara ortak elemanlar denir.
ÖRNEK:A={a,b,c,,ed} ve B={1,2,b,e}ise ortak elemanlar b ve e olur.

BİLGİ:Kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir.
ÖRNEK:AB={b,e}

BİLGİ:Hiç ortak elemanı olmayan kümelere,ayrık kümeler denir.
ÖRNEK:A={yıldız,elma,üçgen} ve B={kare,muz} ise AB=

BİLGİ:AB ise AB=A dır.
ÖRNEK:A={a,b,c} ve B={a,b,c,d,e} ise AB={a,b,c}=A olur. Çünkü AB dir.

BİLGİ:Kümelerde yapılan birleşim işleminin değişme özelliği vardır.
ÖRNEK: AB=BA

MALZEMELER :Elma, armut, halka, kare, üçgen, muz, çeşitli eşyalar, tepegöz.
DERS ÖNCESİ DÜZENLEME :
• Bu malzemelerin sınıfa getirilmesi ve bunlardan ayrı ayrı kümeler oluşturması.
• Öğrencilerin yaş, boy ve göz rengine göre kümeler oluşturulması.
• Tepegözün suyla getirilmesi.
• Asetatların hazırlanması.
DERS İŞLEME ETKİNLİKLERİ :
• Öğrencilere işleyeceğimiz konuyu ve günlük hayatta kullandığımız yerleri sorarız.
• Kendilerinden aynı boyda,aynı yaşta ve aynı göz rengine sahip öğrencilerin bir araya gelip,küme oluşturmalarını isteriz.
• Elimizdeki malzemelerden küme yapmalarını ve bunları halkanın içine yerleştirmelerini isteriz.
• Kesişim ve birleşim kümelerini göstermelerini isteriz.
• Bu kümeler arasındaki benzer ve farklı elemanları buldururuz.
• Kümelerin eleman sayılarını buldururuz.
• Derste tekrar ettiririz.
• Alıştırmaları çözeriz.
• Ödev veririz.
DEĞERLENDİRME :Uygulama soruları verilir.
SORU :A={1,yıldız,üçgen},B={a,yıldız} ve C={yıldız,üçgen,4} olduğuna göre AB,AC,BC,ABC,(AB) C kümelerini bulunuz.
AMAÇ :Kümelerin birbirinden farklı elemanları ayırt etmesine ve bunun fark kümesi olduğunu tespit etmesi.(keşfederek öğrenme)

DERSİN ADI :MATEMATİK
SINIF :6
SÜRE :(40+40)dakika
KONU ADI :Kümelerde Birleşim, Kesişim İşlemi ve Özellikleri
HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLAR :
• Kümeleri Liste Yöntemi İle Gösterme
• Kümeleri Venn Şeması İle Gösterme
• Ortak Eleman Özelliğini Kavrama
• Kümeleri Karşılaştırma
• Alt küme Kavramından Yararlanma
• Boş ve Boş Olmayan Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemini yapma
• Farklı Elemanları Seçme
İÇERİK :

BİLGİ:İki veya daha fazla kümenin,tüm elemanlarından oluşan yeni kümeye, bu kümelerin birleşim kümesi denir.
C=AB biçiminde yazılır.
ÖRNEK:A={1,2,3} ve B={3,4} ise AB=?

BİLGİ:Hiç ortak elemanı olmayan kümelere,ayrık kümeler denir.
ÖRNEK:A={1,2} ve B={3} ise AB=

BİLGİ:Kümelerin ortak elemanları, birleşim kümesinde bir kez yazılır.
ÖRNEK:A={1,2,3,4} ve B={2,3,5} ise AB={1,2,3,4,5}

BİLGİ:Kümeler arasındaki birleşim işleminin değişme özelliği vardır.
ÖRNEK:A={1,2} ve B{2,a,b} ise AB={1,2,a,b}=BA

BİLGİ:Bir kümenin boş küme ile birleşimi ,kendisine eşittir.
Bir kümenin boş küme ile birleşimi ,kendisine eşittir
ÖRNEK:A={1,2,3} ve B={ } ise AB={1,2,3}=A =AA

BİLGİ:İki kümede bulunan aynı elemanlara ortak elemanlar denir.
ÖRNEK:A={a,b,c,,ed} ve B={1,2,b,e}ise ortak elemanlar b ve e olur.

BİLGİ:Kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir.
ÖRNEK:AB={b,
galatasaray resimleri

DENKLEM KURMA VE ÇÖZME
Cebir derslerinde zamanın büyük bir bölümü sorun çözümüne geriye kalan küçük bölümü de sorunların çözümü için gereken denklemlerin kullanımına ayrılır. Matematikte önemli olan eldeki koşullardan denklem oluşturmak, çözmek ve çözümü yorumlamaktır.
Günlük hayatta, bilimsel çalışmalarda ve bazı meslek alanlarında karşılaşabilen problemlerin bazıları bir denkleme veya bir denklem takımına indirgenebilmektedir.
- Örneğin ; Ali ile Mehmet’ in yaşlarının toplamı 35’ tir. Ali Mehmet’ ten beş yaş büyük ise Ali ve Mehmet’ in yaşları nelerdir? (Matematik )
- Saatte 80 km/sa hızla giden bir araba 5 saat sonra ne kadar yol alır? (Fizik )
- Kaç mol su elektroliz edilirse 4 mol Hidrojen açığa çıkar? (Kimya )
Bu bakımdan denklem kavramını öğretmenin büyük bir önemi vardır.
Denklem kavramı ilköğretimin 6. sınıfından itibaren verilmeye başlanır. Bunun nedeni şöyle açıklanabilir. Denklem, bilginin ve bilgilerin arasındaki ilişkilerin sembollerle gösterilmesini gerektirir. Bu durum ise Piage’ nin insan zihninin gelişmesi ile ilgili olarak verdiği aşamalardan “soyut işlemler” döneminde mümkün olabilmektedir.
Şimdi de denklem kavramının nasıl kazandırılacağını ve öğrencilerin denklem ile ilgili bilgiyi kullanıma sokabilmelerinin nasıl sağlanacağını açıklamaya çalışalım.
DENKLEM KAVRAMININ ÖĞRETİMİ
Denklem, bilinmeyen içeren bir eşitliktir. Denklem konusuna geçmeden önce bu kavramı oluşturmak için eşitlikten bahsedeceğiz.
ETKİNLİK 1
OYUN :
Sınıftan 9 öğrenci seçilir. Her birine 5 ten 45’e kadar 5’ er arttırarak numaralandırınız. Daha sonra öğrencilere “ Toplamlarınızın 50 olması için kiminle eşleşmelisiniz” deyip onlara eşlerini bulmalarını sağlayarak kafalarında eşitlik kavramını oluşturunuz.
Her çocuk eşini bulduktan sonra tahtaya yaptığı işlemi yazar.
5 +  = 50
10 +  = 50
15 +  = 50
İşte böylelikle çocukların alışık olduğu , ,  gibi şekiller kullanarak öğrencileri denklem fikrine hazırlarız.
ETKİNLİK 2
SKEÇ : Badegül, Yurdagül ve Ali Osman kardeştir. Bayramda anneleri her birine 5 şeker veriyor. Sonra Badegül ve Yurdagül komşularının bayramını kutlamak için gittiklerinde komşuları da her birine 3 şeker veriyor. Evde kalan Ali Osman ablalarından 1’er şeker alıyor. Ve hepsinin şekerleri eşitleniyor.
Bu etkinlik sonucunda çocuk denk olma her iki tarafta aynı miktar ekleme veya çıkarma eylemleri ve bunların sonuçlarına fikir üretebilir.
ETKİNLİK 3
Sayılar arasındaki akrabalık ilişkisini inceleyelim.


(Ax5 ) + 20 = B
Ax7 = B
x5 x7 Dolayısıyla (Ax5 ) + 20 = Ax7
veya 5A + 20 = 7A
2A = 10
+20 A = 5
Sağlama : 10 x 5 = 50 50 + 20 = 70 7x10 = 70
Yukarıda A sayısının akrabaları olan B ve C’ den yola çıkılarak A sayısının kaç olduğunu bulduk. Bunu ; “ Bir sayının 5 katının 20 fazlası aynı sayının 7 katına eşittir.” Bu sayı kaçtır? Şeklinde ifade edebiliriz.
Şimdi sizde öyle bir sayı seçin ki bu sayının 6 fazlasının 4 katı seçtiğimiz sayının 7 katına eşittir. Ve bunun akrabalık grafiğini çiziniz.
Bu soruların herbirinin çözüldükten sonra açıklanması nasıl çözüldüğünün, çözerken hangi düşüncelerden yararlanıldığının sınıfça tartışılması gerekir. Daha sonra bir sayı yerine doğrudan “x” yazmak ve diyagramdaki olay matematik eşliğine aktarılacak olursa;
( x + 6 ).4 = 7.x denklemi yazılır. Ve diğer sorularla ilgili denklemlerin yazılması öğrencilere bırakılır.

ETKİNLİK 4
- Öğretmen masanın üzerine 2 bardak koyar. Öğrencilere göstermeden içlerine 6 şar tane dama taşı atar. Bardakların yanına da 12 tane taş koyar.
“Bardakların içlerinde eşit sayıda dama taşı vardır. Bardakların içindeki dama taşlarının toplam sayısı bardakların dışındaki dama taşlarının sayısına eşittir. “buna göre” bardakların içinde kaçar tane dama taşı vardır?” sorusunu sorar.
ETKİNLİK 5
- Öğretmen x + 3 = 7 denklemini yazı tahtasına yazar. Bardağın içine 4 tane yanına ise 3 tane dama taşı koyar. Ayrı bir tarafa da 7 tane dama taşı koyar. Bardağın ve yanındaki dama taşlarının toplam sayısının, ayrı tarafta kalan dama taşlarının sayısı kadar olduğunu söyler. Bardağın içindeki dama taşlarının sayısını öğrencilere sorar.

ETKİNLİK 6
Denklem ve bilinmeyen kavramlar
Materyal : Terazi, bozuk para
İşlem : Terazide görülen olay sembolle yazılması ve sonra uygun problem ifadesini söylemeleri
Yukarıdaki deneyde sembolle yazım x + 1 = 3 ve problemin ifadesi 1‘e kaç eklenmelidi

Kanarya yiyen aslan

 

BİLGİ KAĞIDI
Kullanım Yöntem ve Teknikler
 Anlatım Yöntemi : Bu yöntem derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da konuyla ilgili bilgi aktarırken kullanılır. Bilgi düzeyinde davranışların kazanılmasını sağlar. Anlatım yöntemiyle kısa bir zamanda, çok sayıda kişiye bilgi aktarılır. Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır ve not alma becerilerini geliştirir. Bu yöntemi kullanırken ses tonunu iyi ayarlamaya ve anlaşılır, kısa cümleler kullanmaya özen gösterilmelidir.
Tepegöz ve bilgisayarda gösteri yaparken ve konuyu özetlerken anlatım yöntemine başvurduk.
 Gösterip Yatırma Yöntemi : Bu araç – gerecin önce nasıl kullanıldığı gösterilip, sonra da öğrenciye uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Öğrencilerin becerilerini geliştirir. Öğrencilere istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar yapmasına olanak verilmelidir.
Soruları çözerken şekil çizilmesini ve soruda verilenlerin bu şekilde üzerine uygulanarak, sorunun çözülmesini sağladık.
 Problem Çözme Yöntemi : Bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Bilimsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasını sağlar. Öğrencinin derse ilgisini ve güdülenmesini arttırır. Ve daha kalıcı izli öğrenmeler oluşturur.
Slaytlarda problemleri öğrencilere uygulamalı olarak çözdürdük.
 Soru – cevap Tekniği : Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırır. Sınıf içerisinde soru sorulurken belli bir sıra takip edilmemeli ve çekingen öğrenciler sabırla dinlenmelidir. Yanlış cevaplar verildiğinde öğrenciyi küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmaya dikkat edilmelidir.
Konunun pekiştirilmesi amacıyla öğrencilere bilgisayar ve tepegözden çeşitli sorular yönettik.
 Bilgisayar Destekli Öğretim : Öğrencilerin ilgisini çekerek, derse güdülenmesini sağlar. Ders kısa bir zaman içerisinde ve daha eğlenceli olarak anlatılabilir. Dersin işleyişinde öğretmene yardımcı olur.
Bilgisayarın en yaygın uygulamalarından biri, işlenmiş konularla ilgili alıştırma ve tekrar yaptırma amacı ile kullanılmasıdır. Alıştırma ve tekrar yaptırmanın amacı; bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi, öğrenmenin kalıcılığının sağlanmasıdır. Özellikle matematik dersinde öğrencinin, problem çözme yeteneğini geliştirmesi açısından büyük önem taşır.
Dersin işlenişi bilgisayarda hazırlanan sunu ile gerçekleşti.
Kullanılan Araç – Gerekler
Öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla farklı araç-gereçlerden yararlandık.
Bunlar, tepegöz ile bilgisayardır.
 Tepegöz : Sınıfa getirilemeyen ve bilinmeyen obje, resin, fotoğraf ve grafik gibi görsel örnekleri perdeye aksettirerek tanıtımında kullanılır. Öğrenciye karşılaştırma ve kıyaslama imkanı verir.
Kullanımı ile ilgili Hususlar :
Tepegöz sınıfta ön kısma, kendisi görüntüyü engellemeyecek şekilde beyaz perdeye veya (parlamıyorsa) beyaz tahtaya yansıtılır. Tepegöz açtıktan sonra görüntü netleştirilmelidir. Çok uzun süre kullanılmamalı, özellikle kullanılmadığı zamanlarda kapatılmalıdır. Öğretmen yüzünü öğrenciye dönmelidir. Asetatların okunabilir konuma olmasına dikkat edilmelidir.
 Bilgisayar : Dersin içeriği sunu programlarıyla öğrenciye aktarmak için bilgisayarlar önemli bir işlev üstlenir. Bunun için ;
1. Data – show
2. Tepegöz
3. Bilgisayar
4. Bilgisayarda hazırlanan materyal veya programlar
5. Hafif karartılmış veya loş bir ortam gereklidir.
Öğretmen konunun ana hatlarını açıklamada tepegöz saydamı yerine, bilgisayarda hazırlanmış grafik ve sunuları kullanılır, bir tuşa basarak ilerler ve temel kavramları açıklayabilir.
ultra aslan

 

DERS PLANI

Dersin adı: Matematik
Sınıfı : 8
Süresi :40 dak+ 40 dak
Konu : Temel üçgen çizimleri

HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLAR:
1.Temel üçgen çizimlerini kavrayabilme
1.a) İki kenarı ve bir açısı verilen üçgeni çizme
1.b) Bir kenarı ve iki açısı verilen üçgeni çizme
1.c) Üç kenar uzunluğu verilen üçgeni çizme
1.d) Özel üçgenleri çizme (ikizkenar, eşkenar, dik üçgen)
2.Temel üçgen çizimlerinde kullanılan materyalleri kullanabilme
2.a) Pergel ,cetvel, gönye, iletkiyi kullanabilme

KONU ANALİZİ:
Konu 1) İki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin çizimi (K.A.K)
Konu 2) Bir kenar uzunluğu ile iki açısının ölçüsü verilen üçgenin çizimi (A.K.A.)
Konu 3) Üç kenar uzunluğu verilen üçgenin çizimi (K.K.K)
Konu 4) Özel üçgenlerin çizimi (ikizkenar dik kenar eşkenar)

MALZEMELER:
• Ders kitabı,
• Yardımcı kitap,
• Gönye,
• İletki,
• Pergel,
• Tepegöz,
• Saydam,
• Tahta kalemi

DERS ÖNCESİ DÜZENLEME:
• Araç ve gereçlerin tam olup olmadığını kontrol etme
• Araç-Gereçlerin (tepegöz,pergel,vs.) temin edilmesi
• Çalışma kağıtlarının çoğaltılması

KULLANILAN TEKNİKLER:
Soru-cevap, Anlatım, İşbirlikli öğrenme yöntemleri kullanıldı

UYGULAMA:
• Üçgen çeşitleri hakkında kısa bir ön bilgi verilmesi
• Araç –gereçlerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmesi
• Öğretmen eşliğinde saydamların gösterilip benzer soruların öğrencilerle uygulamasının yaptırılması

DEĞERLENDİRME:
• Verilen çalışma kağıtlarının uygulatılması

TEMEL ÜÇGEN ÇİZİMLERİ

ÇALIŞMA KAĞIDI


1. Aşağıda verilen üçgenleri çiziniz.
a) a=5cm b=4cm c=3cm b) s(A)=s(B)=75’ c=4cm


2. Aşağıdaki elemanlardan üç adet üçgen üretiniz. Şekillerini çiziniz.
a=5cm b=3.5cm c=6cm d=4.5cm e=4.7cm s(A)=50’ s(B)=55’ s(C)=60’


3. Aşağıdaki elemanlarla üçgen çiziniz. Çeşidini belirtiniz.
a=b=5cm s(C)=90’ a=b=c=6.5cm
TEMEL ÜÇGEN ÇİZİMLERİ

ÇALIŞMA KAĞIDI


1. Aşağıda verilen üçgenleri çiziniz.
a) a=5cm b=4cm c=3cm b) s(A)=s(B)=75’ c=4cm


2. Aşağıdaki elemanlardan üç adet üçgen üretiniz. Şekillerini çiziniz.
a=5cm b=3.5cm c=6cm d=4.5cm e=4.7cm s(A)=50’ s(B)=55’ s(C)=60’


3. Aşağıdaki elemanlarla üçgen çiziniz. Çeşidini belirtiniz.
a=b=5cm s(C)=90’ a=b=c=6.5cm
TEMEL ÜÇGEN ÇİZİMLERİ

ÇALIŞMA KAĞIDI


1. Aşağıda verilen üçgenleri çiziniz.
a) a=5cm b=4cm c=3cm b) s(A)=s(B)=75’ c=4cm2. Aşağıdaki elemanlardan üç adet üçgen üretiniz. Şekillerini çiziniz.
a=5cm b=3.5cm c=6cm d=4.5cm e=4.7cm s(A)=50’ s(B)=55’ s(C)=60’


3. Aşağıdaki elemanlarla üçgen çiziniz. Çeşidini belirtiniz.
a=b=5cm s(C)=90’ a=b=c=6.5cm
TEMEL ÜÇGEN ÇİZİMLERİ

ÇALIŞMA KAĞIDI


1. Aşağıda verilen üçgenleri çiziniz.
a) a=5cm b=4cm c=3cm b) s(A)=s(B)=75’ c=4cm


2. Aşağıdaki elemanlardan üç adet üçgen üretiniz. Şekillerini çiziniz.
a=5cm b=3.5cm c=6cm d=4.5cm e=4.7cm s(A)=50’ s(B)=55’ s(C)=60’

3. Aşağıdaki elemanlarla üçgen çiziniz. Çeşidini belirtiniz.
a=b=5cm s(C)=90’ a=b=c=6.5cm

galatasaray resimleri

DERS PLANI
Ders : Matematik
Konu : Bütünler ve Tümler Açılar
Süre : 1 ders saati (40 dk)
Tarih : 19.04.2004
Araç-Gereçler : İlköğretim 6. sınıf kitabı, iletki, gönye ve yazı tahtası
Yöntem ve Teknikler: Düz anlatım, gösterip yaptırma, oyunla öğretim ve soru-cevap
Hedef: Bütünler, komşu bütünler, tümler ve komşu tümler açıları kavrayabilme
Davranışlar:
1) Komşu açıların özelliklerini söyleyip/yazma
2) Verilen iki komşu açının ortak olan ve olmayan kenarlarını söyleyip/yazma
3) Bütünler açıların özelliklerini söyleyip/yazma
4) Komşu bütünler açıların özelliklerini söyleyip/yazma
5) Tümler açıların özelliklerini söyleyip/yazma
6) Komşu tümler açıların özelliklerini söyleyip/yazma
7) Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü verildiğinde diğerinin ölçüsünü bulup/yazma
8) Komşu tümler iki açıdan birinin ölçüsü verildiğinde diğerinin ölçüsünü bulup/yazma
9) Çizilmiş olarak verilen şekiller üzerinde, tümler ve bütünler açıları gösterme

GİRİŞ:
Dikkat Çekme: Öğrencilere komşu açı deyince ne anlıyorsunuz sorusunun sorulması.
Güdüleme: Öğretmenin “bu derste komşu açılar ve özelliklerini işleyeceğiz ve bu konuda geçen tanımları ve geometride kullanım oranlarını göreceğiz” demesi.
Gözden Geçirme: Öğretmenin öğrencilere bugün işleyecekleri komşu açıların ilerdeki konuların temelini oluşturduğunu ve sınavlarda soru gelebileceğini hatırlatması.
Derse Geçiş: Öğretmenin öğrencilere komşu açıların özelliklerini sorarak derse başlaması.


GELİŞTİRME:
- “Komşu Açılar ve Özellikleri” başlığının tahtaya yazılması ve öğretmenin aşağıdaki soruları öğrencilere yönetmesi öğrencilerden şekle göre cevaplamalarını istemesi
• Bu açıların köşeleri ortak mıdır?
• Ortak olan ve ortak olmayan kenarları hangileridir?
Ortak olmayan kenarları [OA ve [OC dir. Bu kenarların ortak olan OB kenarının farklı tarafında olduğunun öğrencilerden istenmesi ve bu açıların iç bölgelerinin ayrı kümeler olduğu söylenir. Ve öğretmen komşu açının tanımını aşağıdaki gibi öğrencilere yazdırır.
Tanım: Köşeleri ile birer kenarları ortak olan ve ortak olmayan kenarları, ortak kenarın farklı taraflarında olan iki açıya komşu açılar denir ve şekilde görülen ve açılarının komşu açılar olduğun söylenmesi
- Öğretmenin şekle göre ve açıları komşu açılar değildir. Niçin? sorusunu sorar ve öğrencilerden köşeleri ortak olmasına rağmen ortak olmayan kenar ortak kenarın farklı taraflarında değildir cevabının söyletilmesi.

Örnek:
Şekildeki komşu açıların ortak kenarlarını ve ortak olmayan kenarlarını bulunuz.
Ortak kenar: [BC
Ortak olmayan kenarlar: [BD ve [BA
Ortak köşe: B noktası

Öyleyse ve açıları komşu açılardır.

= 50o + 30o
= 80o
Buna göre komşu iki açının ölçüleri toplamı, bu açıların ortak olmayan kenarlarının oluşturduğu açının ölçüsüne eşittir.

- Bütünler Açılar, Komşu Bütünler Açılar ve Özellikleri
Bütünler Açılar

120o + 60o
180o
Ultra Aslan

 

1. YAZILI SORULARIDIR
6. SINIF

1) 600 sayısının olan sayı kaçtır?


2) “1,12” , “1,254” , “1,213” sayılarını küçükten büyüğe doğru
sıralayınız?

3) 0, 84 : 0,6 = ? 1,5 x 6,8 = ? işlemlerini yapınız?


4) 4,813 ondalık sayısını çözümleyin?5) bölme işlemini yapınız?

6) Toplama işlemini yapınız?


7) 33 + 24 =? İşlemini yapınız?8) kesrine denk iki tane kesir yazınız?


9) 30 ,35,31 ,33,36 üslü sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayın?


10) 25 0 nin tümleri olan açı kaç derecedir?


Cimbom

1. YAZILI SORULARIDIR
6. SINIF

1) 800 sayısının olan sayı kaçtır?


2) “2,202” , “2,291” , “1,19” sayılarını küçükten büyüğe doğru
sıralayınız?

3) 11,73 : 5,1 = ? 2,6 x 1,8 = ? işlemlerini yapınız?


4) 5,479 ondalık sayısını çözümleyin?

5) bölme işlemini yapınız?

6) Toplama işlemini yapınız?

7) 42 + 23 =? İşlemini yapınız?

8) kesrine denk iki tane kesir yazınız?

9) 20 , 2 5, 2 1 , 2 3, 2 6 üslü sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayın?


10) 43 0 ’nin tümleri olan açı kaç derecedir?

GalataSaraY Varmı Daha ötesi


1- 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır?

a) 4 b) 8 c) 16 d) 32

2- 31 tane öz alt kümesi olan kümenin eleman sayısı kaçtır?

a) 3 b) 4 C) 5 d) 6

3- için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) b) c) d)

4- A ve B birer küme olmak üzere; s(AB)=4,s(BA)=5 ve ise s(AUB)=? kaçtır?

a) 3 b) 9 c) 13 d) 15

5- s(A)=3 ve s(B)=4 ise AUB kümesinin alt küme sayısı en az kaç olabilir?

a) 8 b) 16 c) 32 d) 64

6- A = { a , c , 5 , b } kümesini aşağıdaki kümelerden hangisi kapsar ?
a) { 5 , 6 , b } b) { c , b , 5 , a , d }
c) { c , 5 , b , d } d) { a , c }
7- K = { “karakaya” sözcüğündeki harfler kümesi} kaç elemanlıdır ?
a) 8 b) 6 c) 5 d) 4


8- A = { 2 , 3 , 6 , 7 , 8 } ve B = { 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 8 } ise A  B kümesinin kaç tane alt kümesi vardır ?
a) 4 b) 8 c) 16 d) 32


9- C = { 3 , 5 } ve D = { 3 , 5 , 7 , 9 , 11 } olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a) C D = D b) C D =
c) C D = C d) C D=C


10- A ve B ayrık kümelerdir. s ( A ) = 3, s ( B ) = 2 olduğuna göre, A B kümesinin

Cimbom

 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !